Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 15, 2012 in Praca | 0 comments

Oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy

Oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy

Oferty pracy można dzisiaj znaleźć praktycznie wszędzie, gdzie poruszana jest tematyka pracy oraz bezrobocia, poza miejscem, które z założenia powinno nieść pomoc osobom bez zatrudnienia – urzędów pracy. A jednak takowe trafiają się tam i to nawet w ramach procedury. Zgłaszanie oferty pracy dokonuje pracodawca do Powiatowego Urzędu Pracy. Zgłoszenie to obejmuje wolne miejsce zatrudnienia we wskazanym zawodzie albo specjalności a celem tego jest uzyskanie pomocy w poszukiwaniu i w efekcie znalezieniu pracownika. Udział w tym bierze pośrednik pracy. Oferty pracy traktowane są w następujące sposoby. Po pierwsze – istnieje oferta otwarta, czyli taka, która zawiera dane dające możliwość zidentyfikowania pracodawcy. Natomiast druga z nich to tak zwana oferta zamknięta. Różni się ona od poprzedniej tym, iż nie zawiera jakichkolwiek danych, które umożliwiłyby identyfikację pracodawcy. Oferty pracy składane są w oparciu o następujący schemat. Najpierw należy osobiście stawić się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w konkretnym pokoju. Zamiast osobistego stawiennictwa, można przesłać wypełniony druk krajowej oferty pracy drogą pocztową – najlepiej priorytetem i z potwierdzeniem nadania oraz odbioru. Trzecią...

Read More

Posted by on Lis 15, 2012 in Praca | 0 comments

Bezrobocie w hiszpanii.

Bezrobocie w hiszpanii.

W ostatnim czasie praca w wielu europejskich krajach jest trudniejsza do znalezienia przez wiele osób. Pod tym względem najgorzej jest w Hiszpanii, gdzie bezrobocie wśród grupy ludzi w wieku produkcyjnym grubo przekracza dwadzieścia procent a w grupie osób młodych bez pracy jest ponad połowa tych osób. Część z nich stara się szukać zajęcia w innych krajach Unii Europejskiej – i faktycznie pracajest przez nich znajdowana głównie w Niemczech, choć pojawiły się wieści, że sporo z nich zagląda w tym samym celu chociażby do Polski. Podobnie mają czynić bezrobotni pracownicy z Grecji, Portugalii i Włoch. W przypadku Grecji, bezrobocie w przypadku grupy osób w wieku produkcyjnym i w przypadku osób młodych jest na niewiele niższym poziomie niż w przypadku Hiszpanii. Stamtąd zaś ludzie wyjeżdżają również do innych krajów, gdzie będzie dla nich praca. Wśród tych krajów są również te, położone znacznie dalej, poza Unią Europejska. Również część Hiszpanów wybiera kraje położone na innych kontynentach, głównie swoje byłe kolonie w Ameryce Łacińskiej. Praktycznie to samo czynią bezrobotni Portugalczycy, gdzie praca czeka...

Read More