Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 20, 2012 in Praca | 0 comments

Coraz większe bezrobocie w Europie

Coraz większe bezrobocie w Europie

Od niedawna praca w Europie jest trudniej do znalezienia, aniżeli parę lat wcześniej. W ostatnim czasie znacznie pogorszyła się sytuacja pod tym względem na południu starego kontynentu. Tam nieco ponad dwadzieścia pięć procent osób nie jest w stanie znaleźć sobie stałego zatrudnienia a najbardziej pod tym względem rzuca się w oczy Hiszpania. Praca jest tam poszukiwana przez dwadzieścia siedem procent ludzi. W przypadku ludzi młodych (w tym w wieku studenckim lub już po studiach) odsetek ten sięga ponad pięćdziesięciu procent. Niewiele lepiej jest w Grecji, gdzie praca poszukiwana jest przez dwadzieścia pięć procent ludzi dorosłych a spośród młodych szuka jej z niecałe pięćdziesiąt procent. We Włoszech można mówić o większym szczęściu, choć również tutaj sytuacja daleka jest odo optymizmu. Tam stałego zatrudnienia nie ma ponad trzydzieści procent osób młodych. Część z tych osób trafia między innymi do Polski, gdzie praca jest do znalezienia w takich sektorach jak obsługa klienta w call center, księgowość oraz wszędzie tam, gdzie jest wymagana obecność języka obcego. Jednak w przypadku Hiszpanów i Portugalczyków (bo...

Read More

Posted by on Lis 15, 2012 in Praca | 0 comments

Oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy

Oferty w Powiatowym Urzędzie Pracy

Oferty pracy można dzisiaj znaleźć praktycznie wszędzie, gdzie poruszana jest tematyka pracy oraz bezrobocia, poza miejscem, które z założenia powinno nieść pomoc osobom bez zatrudnienia – urzędów pracy. A jednak takowe trafiają się tam i to nawet w ramach procedury. Zgłaszanie oferty pracy dokonuje pracodawca do Powiatowego Urzędu Pracy. Zgłoszenie to obejmuje wolne miejsce zatrudnienia we wskazanym zawodzie albo specjalności a celem tego jest uzyskanie pomocy w poszukiwaniu i w efekcie znalezieniu pracownika. Udział w tym bierze pośrednik pracy. Oferty pracy traktowane są w następujące sposoby. Po pierwsze – istnieje oferta otwarta, czyli taka, która zawiera dane dające możliwość zidentyfikowania pracodawcy. Natomiast druga z nich to tak zwana oferta zamknięta. Różni się ona od poprzedniej tym, iż nie zawiera jakichkolwiek danych, które umożliwiłyby identyfikację pracodawcy. Oferty pracy składane są w oparciu o następujący schemat. Najpierw należy osobiście stawić się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w konkretnym pokoju. Zamiast osobistego stawiennictwa, można przesłać wypełniony druk krajowej oferty pracy drogą pocztową – najlepiej priorytetem i z potwierdzeniem nadania oraz odbioru. Trzecią...

Read More

Posted by on Lis 15, 2012 in Praca | 0 comments

Bezrobocie w hiszpanii.

Bezrobocie w hiszpanii.

W ostatnim czasie praca w wielu europejskich krajach jest trudniejsza do znalezienia przez wiele osób. Pod tym względem najgorzej jest w Hiszpanii, gdzie bezrobocie wśród grupy ludzi w wieku produkcyjnym grubo przekracza dwadzieścia procent a w grupie osób młodych bez pracy jest ponad połowa tych osób. Część z nich stara się szukać zajęcia w innych krajach Unii Europejskiej – i faktycznie pracajest przez nich znajdowana głównie w Niemczech, choć pojawiły się wieści, że sporo z nich zagląda w tym samym celu chociażby do Polski. Podobnie mają czynić bezrobotni pracownicy z Grecji, Portugalii i Włoch. W przypadku Grecji, bezrobocie w przypadku grupy osób w wieku produkcyjnym i w przypadku osób młodych jest na niewiele niższym poziomie niż w przypadku Hiszpanii. Stamtąd zaś ludzie wyjeżdżają również do innych krajów, gdzie będzie dla nich praca. Wśród tych krajów są również te, położone znacznie dalej, poza Unią Europejska. Również część Hiszpanów wybiera kraje położone na innych kontynentach, głównie swoje byłe kolonie w Ameryce Łacińskiej. Praktycznie to samo czynią bezrobotni Portugalczycy, gdzie praca czeka...

Read More

Posted by on Lis 9, 2012 in Praca | 0 comments

Model pracy zdalnej.

Model pracy zdalnej.

Współczesne firmy coraz częściej interesują się modelem, którego podstawą jest praca zdalna. Sama w sobie stanowi ogromne ułatwienie, zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Tego typu praca będzie idealna dla osoby, będącej poszukiwaczem wrażeń, czyli otwartej na nieznane doświadczenia i motywującej się do dalszej pracy poprzez kontakt z innymi ludźmi. Nadto telepraca wymaga sporej odporności psychicznej, ponieważ bywa sporo momentów wytrącających z równowagi jak i rodzącej względem pracownika naciski. Praca zdalna wiąże się również z ciekawością świata – pracownik tak pracujący to osoba twórcza, kreatywna a także otwarta na nieznane wcześniej pomysły. Z oferty pracy oferowanej w domu skorzysta także typ człowieka, który jest niezależnym decydentem. Nie będzie on tolerować nadzoru w pracy, z czym jednocześnie będzie wiązało się zaufanie pomiędzy nim a jego pracodawcą. Ponadto raz wypowiedziane przez telepracownika zdanie nie będzie nigdy podlegało zmianie. Telepracownik to także osoba zdyscyplinowana, sumienna, nie potrzebująca zewnętrznych bodźców oraz zdolna do samodzielnej motywacji. Jak widać więc, tego typu praca wymaga pewnych cech i ogromnej dozy mocnego charakteru, przybliżonego poprzez wyżej wskazane...

Read More
Strona 2 z 212