Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Sty 18, 2014 in Praca | 0 comments

Polaków migracje do Wielkiej Brytanii

Polaków migracje do Wielkiej Brytanii

Wielka fala migracyjna Polaków rozpoczęła się w chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Do 2004 roku Polacy emigrowali głównie po to, żeby zarobić, wykonując prace sezonowe. W 2013 roku sytuacja ma się już zupełnie inaczej. Wielu Polaków, którzy przybyli z zamiarem krótkiego pobytu na Wyspach, osiedliło się na dłuższy czas. Jak podają statystyki, w pierwszych miesiącach naszego członkostwa w Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii wyjeżdżały osoby w przeważającej części młode, podróżujące bez innych osób na utrzymaniu. Wielu Polaków traktowało wyjazdy za granicę jako szansę na podszkolenie umiejętności językowych oraz zdobycie nowych kwalifikacji. Obecnie Polacy zatrudnieni na Wyspach pracują coraz dłużej, choć nadal większość preferuje wyjazdy tymczasowe. Mimo lat, które upłynęły od wejścia do Unii Europejskiej, zainteresowanie Wielką Brytanią wciąż jest bardzo żywe. Wśród osób migrujących do tego kraju możemy wyróżnić cztery główne grupy osób. Najliczniejszą są poszukiwacze, którzy wciąż się zastanawiają nad stałym miejscem zamieszkania. Mniej liczni są osiedleńcy, dla których z dużym prawdopodobieństwem Wielka Brytania będzie wymarzonym miejscem do życia. Prawie tak samo liczebne są tzw. bociany, czyli...

Read More