Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Wrz 21, 2013 in Praca | 0 comments

Do czego masz prawo będąc pracownikiem?

Do czego masz prawo będąc pracownikiem?

aby twój pracodawca informował cię oraz respektował twoje prawa. Poznajmy podstawowe prawa pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie Wielkiej Brytanii.

– minimalnego wynagrodzenia

Każdy legalnie zatrudniony pracownik w Wielkiej Brytanii powinien mieć zagwarantowaną godziwą płacę, nie niższą niż ustalona w danym roku ustawowo płaca minimalna. Zatrudnienie pracownika za mniejsze pieniądze jest karalne, bo niezgodne z prawem (pamiętajmy, że w tego typu przypadkach można pracodawcę podać do sądu). Tegoroczne minimalne stawki dochodu brutto (obowiązujące do 01.10.2013 r.) wahają się od 2,65 funtów dla praktykantów i stażystów do 6,19 funtów dla pracowników w wieku 21 lat i powyżej (więcej o zarobkach czytaj w Panoramie nr 301).

– bezpieczeństwa pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo w miejscu pracy, z kolei pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy informacji oraz poprawy warunków w tym zakresie, jeśli są one niezgodne z prawem. Jeśli nie jesteś pewien, jakie prawa przysługują ci w zakresie bezpieczeństwa pracy w twojej branży, możesz to sprawdzić to w bezpłatnych ulotkach przygotowanych przez ekspertów brytyjskiego urzędu bezpieczeństwa pracy – Health and Safety Executive – które są dostępne w języku polskim online (www.hse.gov.uk/languages/polish/index.htm). Sprawdzisz w nich m.in., jakie są podstawowe wymogi bezpieczeństwa na budowie, podczas prac wysokościowych, zalecenia dla operatorów maszyn i kierowców pojazdów, instrukcje dotyczące postępowania w razie wypadku oraz porady dotyczące chorób zawodowych oraz konfliktów z pracodawcą, który nie zapewnia wystarczającego bezpieczeństwa pracy.

– odpoczynku

A przede wszystkim do przerw w pracy! Jeśli pracujesz codziennie ponad 6 godzin, to masz prawo do minimum 20 minut przerwy na odpoczynek. Pracodawca nie możne wymagać od pracownika, bez jego pisemnej zgody, by pracował więcej niż 48 godzin tygodniowo. Wymagać nie może, ale może o to poprosić, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należy zawsze do pracownika. Nawet jeśli się na to zgodzisz, to w każdej chwili możesz z tego zwiększonego wymiaru godzin zrezygnować bez żadnych przykrych konsekwencji ze strony pracodawcy.

Praca zmianowa na noce rządzi się swoimi prawami. W tym przypadku pracownik nie powinien pracować dłużej niż 8 godzin w każdym okresie 24 godzinnym. Osoby pracujące na nocną zmianę powinny przed rozpoczęciem pracy i regularnie w trakcie przechodzić badania lekarskie. Kobiety w ciąży mają prawo poprosić pracodawcę o przeniesienie na zmiany w ciągu dnia.

– urlopu

Większość pracowników, którzy pracują 5 dni w tygodniu, ma prawo do minimum 28 płatnych dni urlopowych rocznie. W przypadku osób pracujących w mniejszym wymiarze dni, urlop wylicza się mnożąc liczbę dni pracujących w tygodniu razy 5,6. Przykładowo jeśli ktoś pracuje 4 dni w tygodniu, jego urlop wyniesie 22,4 dnia (4 x 5,6 = 22,4). Pamiętać należy, że wymiar urlopu oblicza się proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych w firmie, czyli np. po przepracowanych 6 miesiącach, jesteśmy uprawnieni do połowy wymiaru rocznego urlopu. Należy pamiętać, że niewykorzystany w danym roku urlop przepadnie, jeśli pracownik nie będzie chciał go wykorzystać. Pracodawca nie może jednak zabronić pracownikowi pójścia na urlop. Zgodnie z prawem pracownik pełnoetatowy może przenieść na rok następny tylko 8 dni z przysługujących mu 28. Wszystkie niewykorzystane dni ponad 8 przepadają, chyba, że pracodawca oferuje pracownikom więcej niż 28 dni ustawowego urlopu – wówczas może wyrazić zgodę na przeniesienie większej ilości dni na rok następny. Niewykorzystany urlop nie przepada jedynie w sytuacji, gdy pracownik odchodzi z firmy. Wówczas świadczenia urlopowe wypłacany w formie pieniężnej.

– zwolnienia chorobowego

Jeśli dopadła cię choroba i w związku z tym nie możesz zjawić się w pracy, masz prawo do zwolnienia chorobowego, jednak musisz o tym jak najszybciej powiadomić pracodawcę. Jeśli twoja choroba trwa do 7 dni, gdy wrócimy do pracy, pracodawca może poprosić nas o wypełnienie formularza „self-certification form”, który stanowi oświadczenie, że w okresie nieobecności w pracy chorowaliśmy. Jeśli chroba tra dłużej niż 7 dni, pracodawca ma prawo poprosić cię o dokument potwierdzający, że jesteś chory, który wystawił lekarz (tzw. „fit note” – zaświadczenie, które określa, że pracownik jest zdolny do pracy: „may be fit for work” lub nie: „not fit for work”). Każdy, kto zarabia powyżej 109 funtów netto tygodniowo, jest zatrudniony na etacie i choruje dłużej niż 3 dni z rzędu, ma prawo otrzymywać zasiłek chorobowy – Statutory Sick Pay, który wynosi 86,70 funtów tygodniowo, może być wypłacany od 3. dnia zwolnienia aż przez okres 28 tygodni. Dodatkowo pracodawcy mogą oferować chorobowe w większej wysokości np. w wysokości normalnych zarobków pracownika tzw. Contractual Sick Pay. Warunki i zasady wypłacania tego zaiłku chorobowego są określone w umowie o pracę. Warto także pamiętać, że zwolnienie lekarskie nie stanowi przeciwskazania do ubiegania się o Housing Benefit oraz Council Tax Benefit. Ponadto, gdy na zwolnieniu chorobowym pobieramy Working Tax Credit, prawo do jego otrzymywania nie wygasa. Ważne jest również, iż pracownicy zatrudnieni przez agencję, jeśli spełniają wymogi, to mają również prawo do SSP.

Podobne wpisy: