Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 29, 2012 in Praca | 0 comments

Powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy w Polsce

Powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy w Polsce

Dla pracodawcy, chcącego wystawić swoje oferty pracy w najbliższym jego siedzibie urzędzie pracy, istnieje parę opcji wniesienia zgłoszenia. Może uczynić to osobiście w biurze w urzędzie pracy a może zrobić to na odległość za pośrednictwem faksu albo wysyłając przez urząd pocztowy.

Oferty pracy można również przekazywać do rąk pośrednika pracy, z którym pracodawca wcześniej umówił się w swojej siedzibie. Aby jednak moc tego zgłoszenia dokonać, należy wypełnić druk formularza, który można dostać na miejscu w urzędzie pracy jak i znaleźć na stronie internetowej tego urzędu. W sieci na tej samej stronie można znaleźć także wersję uproszczoną formularza, natomiast elektroniczną wersji papierowej można wydrukować i doręczyć do urzędu pracy. wymogiem jest, aby zgłoszenie oferty pracy było dokonane na druku w formie pisemnej, zaś wszelkie inne w tym zgłoszenie ustne są niedopuszczalne. Nadto należy wypełnić uważnie cały formularz. W przeciwnym razie, w razie stwierdzenia braków formalnych w nim, urząd pracy wezwie pracodawcę, aby ten w terminie siedmiu dni po powiadomieniu go uzupełnił formularz bądź poprawił go. W przypadku niezastosowania się do wskazanego terminu, oferta pracy nie będzie przyjęta. Jednakże istnieje pewien wyłom – stworzony podziałem na dwa rodzaje oferty pracy. Jeden z nich jest jawny i wszystko o samym pracodawcy wiadomo, zaś w przypadku drugiej, na temat danych udostępniającego jej pracodawcy nic nie wiadomo (poza samą ofertą pracy). Sama idea składania oferty pracy ma realizować podstawowe zadanie, do którego zostały stworzony powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy w Polsce. Jednakże rzeczywistość jest zgoła inna i wielu pracodawców omija pośredniaki szerokim łukiem, udostępniając oferty pracy w internecie lub na swoich firmowych portalach.

Podobne wpisy: