Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Sty 5, 2013 in Praca | 0 comments

Perspektywy pracy w 2013 roku

Perspektywy pracy w 2013 roku

Jak uważa się od paru miesięcy, rok dwa tysiące trzynasty może sprawić, że praca będzie bardziej deficytowa niż w dwóch wcześniejszych latach. Przedtem nasz kraj osiągał wzrost gospodarczy rzędu czterech procent i kryzys, który już wtedy rozprzestrzeniał się w Europie, nie rzucał się nazbyt w oczy. Jednak nawet wtedy praca nie była tak oczywista w przypadku wielu osób, co spotęgowało się z czasem, gdy ten światowy kryzys zaczął zaglądać i do Polski. Obecnie praca nie może być znaleziona przez około dwanaście procent ludzi w wieku produkcyjnym. Do końca bieżącego roku będzie to zapewne już ponad trzynaście procent a bardziej pesymistyczni eksperci wieszczą czternastoprocentowe bezrobocie. Natomiast praca dla młodych jest jeszcze trudniej dostępna. Na dzień dzisiejszy nie ma jej około dwadzieścia siedem procent osób młodych. Spore grono spośród tych ludzi to posiadacze dyplomu wyższej uczelni, przede wszystkim ci, którzy ukończyli kierunku humanistyczne nie tylko na uczelniach prywatnych ale również na państwowych. Jednak w tej kwestii to najgorzej dotyka właśnie absolwentów uczelni niepublicznych. Praca oferowana jest zaś głównie dla osób, które...

Read More

Posted by on Gru 12, 2012 in Praca | 0 comments

Apogeum kryzysu gospodarczego w Polsce

Apogeum kryzysu gospodarczego w Polsce

W dwa tysiące trzynastym roku przewiduje się apogeum kryzysu gospodarczego w Polsce. Tego samego kryzysu, który w Europie ma miejscu już od paru lat. Praca ma być poszukiwana już przez czternaście procent ludzi w wieku produkcyjnym. Obecnie zaś jest to ponad jeden procent mniej. W przypadku ludzi po studiach oraz osób liczonych jako ludzie młodzi, bezrobocie oscyluje wokół dwudziestu siedmiu procent tej grupy. Praca w tej kategorii jest poszukiwana głównie przez tak zwanych humanistów, którzy ukończyli studia wyższe na kierunkach filologicznych, filozoficznym, politologicznym, psychologicznym, resocjalizacyjnym oraz socjologicznym. W tym przypadku notuje się przerost liczebności ludzi z tym wykształceniem nad zapotrzebowaniem na rynku pracy. Dla tych osób praca niestety się nie znajdzie albo znajdzie się po bardzo długim czasie poszukiwania – nawet rzędu dwóch lat. W sporej mierze absolwenci studiów wyższych znajdują pracę w kilka miesięcy od ich ukończenia. Całkiem spore grono szuka zajęcia przez około rok a jeszcze więcej ponad rok. W przypadku absolwentów politechnik i uczelni medycznych jest nieco łatwiej. Poza tym są pewne kierunki, po których praca...

Read More

Posted by on Lis 20, 2012 in Praca | 0 comments

Coraz większe bezrobocie w Europie

Coraz większe bezrobocie w Europie

Od niedawna praca w Europie jest trudniej do znalezienia, aniżeli parę lat wcześniej. W ostatnim czasie znacznie pogorszyła się sytuacja pod tym względem na południu starego kontynentu. Tam nieco ponad dwadzieścia pięć procent osób nie jest w stanie znaleźć sobie stałego zatrudnienia a najbardziej pod tym względem rzuca się w oczy Hiszpania. Praca jest tam poszukiwana przez dwadzieścia siedem procent ludzi. W przypadku ludzi młodych (w tym w wieku studenckim lub już po studiach) odsetek ten sięga ponad pięćdziesięciu procent. Niewiele lepiej jest w Grecji, gdzie praca poszukiwana jest przez dwadzieścia pięć procent ludzi dorosłych a spośród młodych szuka jej z niecałe pięćdziesiąt procent. We Włoszech można mówić o większym szczęściu, choć również tutaj sytuacja daleka jest odo optymizmu. Tam stałego zatrudnienia nie ma ponad trzydzieści procent osób młodych. Część z tych osób trafia między innymi do Polski, gdzie praca jest do znalezienia w takich sektorach jak obsługa klienta w call center, księgowość oraz wszędzie tam, gdzie jest wymagana obecność języka obcego. Jednak w przypadku Hiszpanów i Portugalczyków (bo...

Read More

Posted by on Lis 15, 2012 in Praca | 0 comments

Bezrobocie w hiszpanii.

Bezrobocie w hiszpanii.

W ostatnim czasie praca w wielu europejskich krajach jest trudniejsza do znalezienia przez wiele osób. Pod tym względem najgorzej jest w Hiszpanii, gdzie bezrobocie wśród grupy ludzi w wieku produkcyjnym grubo przekracza dwadzieścia procent a w grupie osób młodych bez pracy jest ponad połowa tych osób. Część z nich stara się szukać zajęcia w innych krajach Unii Europejskiej – i faktycznie pracajest przez nich znajdowana głównie w Niemczech, choć pojawiły się wieści, że sporo z nich zagląda w tym samym celu chociażby do Polski. Podobnie mają czynić bezrobotni pracownicy z Grecji, Portugalii i Włoch. W przypadku Grecji, bezrobocie w przypadku grupy osób w wieku produkcyjnym i w przypadku osób młodych jest na niewiele niższym poziomie niż w przypadku Hiszpanii. Stamtąd zaś ludzie wyjeżdżają również do innych krajów, gdzie będzie dla nich praca. Wśród tych krajów są również te, położone znacznie dalej, poza Unią Europejska. Również część Hiszpanów wybiera kraje położone na innych kontynentach, głównie swoje byłe kolonie w Ameryce Łacińskiej. Praktycznie to samo czynią bezrobotni Portugalczycy, gdzie praca czeka...

Read More

Posted by on Paź 1, 2012 in Praca | 0 comments

Zwiększenie szansy na odnalezienie pracy

Zwiększenie szansy na odnalezienie pracy

Przeglądając oferty pracy, warto pomyśleć o paru istotnych sprawach. Dopiero wtedy będzie można spokojnie wysłać odpowiedzi na wybrane przez siebie oferty. Owe cele są różne – ich elementarnym zadaniem jest zwiększenie szansy na odnalezienie oferty pracy, której sprostamy pod względem zgodności z naszymi zainteresowaniami oraz w kontekście posiadanych aspiracji zawodowych. Warto zatem zastanowić się nad określeniem krótkoterminowych i długoterminowych celów, posiadanymi przez siebie mocnymi i słabymi stronami a także jakie branże warto wziąć pod uwagę mając na względzie posiadane przez siebie doświadczenie zawodowe. Nie warto także zapominać o tym, w jakich dziedzinach pragniemy się rozwijać. Mocne i słabe strony liczą się w ten sposób, iż dotyczą one zarówno doświadczenia zawodowego, zdobytego wykształcenia czy wreszcie cech charakteru. Gdy ten etap będzie już wykonany a także, gdy będziemy wiedzieć gdzie będzie wykonywana przez nas przyszła praca i jakie jest preferowane stanowisko pracy, warto dalej pomyśleć o posiadaniu odpowiednie informacje na temat firmy i branży w której funkcjonuje a także czy zna się część pracowników tejże firmy. Jest to istotne z tego...

Read More
Strona 1 z 212