Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Cze 27, 2014 in Praca | 0 comments

Wypadki w pracy w Wielkiej Brytanii – pytania i odpowiedzi.

Wypadki w pracy w Wielkiej Brytanii – pytania i odpowiedzi.

O czym powinieneś wiedzieć w momencie wypadku.

Czyja wina?

Wypadki w pracy zdarzają się równie często, jak wypadki komunikacyjne. Jednakże procent akceptacji takich wypadków jest już znacznie mniejszy, co jest wynikiem przyznania odpowiedzialności za wypadek. Warto zatem widzieć, że jeżeli osoba poszkodowana w wypadku w pracy chce starać się o odszkodowanie z tego tytułu, musi pamiętać, ze rekompensata zostanie wzięta pod uwagę jedynie w sytuacjach, kiedy sam poszkodowany nie przyczynił się do wypadku. Oznacza to, że za wypadek odpowiedzialność musi ponosić pracodawca poprzez np. uchylenie od norm „health & safety”, bądź osoba trzecia, czyli inny pracownik.

Czym jest accident book?

Niezwykle ważną rzeczą w momencie wypadku jest spisanie raportu z miejsca wypadku, tzw. accident report, oraz niepodpisywanie raportu, którego treść nie jest dla nas jasna, gdyż może to zaszkodzić w potencjalnym roszczeniu odszkodowawczym, a nawet takie roszczenie uniemożliwić. Następnie należy udać się do lekarza GP, bądź na „emergency”, czyli ostry dyżur.

Jak długo trwa postępowanie o uzyskanie odszkodowania?

Jest to jedno z najczęściej padających pytań, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Długość oczekiwania na odszkodowanie jest zależna od wielu aspektów, m. in. od samego uszczerbku na zdrowiu, potencjalnych komplikacji zdrowotnych, długości leczenia. Mieliśmy do czynienia z roszczeniami, kiedy odszkodowanie wypłacane było po zaledwie kilku miesiącach, jednak zdarzają się również przypadki, kiedy roszczenie trwa nawet rok.

Czy pracownik może zostać zwolniony w trakcie postępowania?

Pracodawca zgodnie z prawem nie może zwolnić pracownika tylko dlatego, ze stara się on o odszkodowanie za wypadek w pracy.

Co się dzieje, gdy pracodawca nie jest ubezpieczony?

Zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii prawem, pracodawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zgodnie z aktem z 1969 r. Wyjątkiem są organizacje i agencje rządowe finansowane ze środków publicznych, służba zdrowia oraz transport publiczny, w przypadku których rekompensaty za wypadki w pracy są również pokrywane ze środków publicznych. W sytuacji samozatrudnienia to, czy jesteś objęty przez employers’ liability insurance, zależne jest od umowy miedzy tobą a twoim pracodawcą.

Jakie są typowe sumy, które można uzyskać za wypadek przy pracy?

Wysokość odszkodowania zależna jest od wielu czynników. Oprócz tych zupełnie oczywistych jak intensywność obrażeń, długość czasu potrzebnego na rekonwalescencję, pod uwagę brany jest też wiek poszkodowanego w chwili wypadku.

Co robić, jeśli w trakcie postępowania o odszkodowanie poszkodowany nie jest w stanie pracować i zarabiać z powodu odniesionych szkód?

Jeżeli osoba poszkodowana w wypadku w pracy nie jest zdolna do wykonywania pracy przez dany okres, zależnie od tego, czy jej pracodawca w kontrakcie zawarł informacje odnośnie wysokości chorobowego, pracownik ma zagwarantowany tzw. Statutory Sick Pay, poniżej sumy którego pracodawca nie może zejść. Istnieją również rożnego rodzaju zasiłki oraz możliwość ubiegania się o zwrot różnicy finansowej między chorobowym a naszym regularnym wynagrodzeniem.

W jakim czasie należy zgłosić wypadek, aby ubiegać się o odszkodowanie?

W Wielkiej Brytanii istnieje standardowy limit trzech lat, w którym roszczenie w sprawie szkody personalnej powinno być – jeżeli jest taka potrzeba – wniesione do sądu. Jednakże czasami kancelarie prawne nie przyjmą wypadku, który zostanie zgłoszony blisko końca terminu, więc zdecydowanie lepiej jest wypadek zgłosić wcześniej.

Czy powszechne jest działanie kancelarii na zasadzie „nie wygrasz, nie płacisz”?

Kancelarie, z którymi współpracujemy od lat, działają właśnie na zasadzie honorarium warunkowego, czyli „no win, no fee”. Oznacza to nie tylko, że nie poniesiesz żadnych kosztów, ale również, że reprezentujący cię prawnik nie będzie pobierać od ciebie honorarium za swoje usługi, gdyż pod koniec roszczenia jego honorarium zostanie opłacone przez ubezpieczalnię sprawcy wypadku.

Czy w takim wypadku wszystkie koszta pokrywa ubezpieczenie pracodawcy?

Dokładnie na takiej zasadzie powinna działać każda szanująca się firma zajmująca się uzyskiwaniem odszkodowań. Radzimy więc dokładnie przeczytać, co podpisujemy, gdyż niestety coraz częściej słyszy się o firmach, które pomimo odzyskiwanego honorarium za swoją pracę, naliczają jeszcze dodatkowe koszty, co jest niezwykle niemoralne.

Podobne wpisy: